Pomoc młodzieży na wyciągnięcie ręki!

Wspólnie dajmy im narzędzia do kształtowania

swojej przyszłości z "Smart Skills"!

Postaw na innowacyjny program profilaktyczny, który wzmacnia odporność psychiczną młodego człowieka na kryzysy!

Czy obserwujesz wśród młodych ludzi:

Postaw na innowacyjny program profilaktyczny, który wzmacnia odporność psychiczną młodego człowieka na kryzysy!

DOŁĄCZ DO JEDNEJ Z SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KTÓRE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z INNOWACYJNEGO PROGRAMU "SMART SKILLS" W ROKU SZKOLNYM 2024/2025.

DOŁĄCZ DO JEDNEJ Z
200 SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRE CHCĄ ZAKUPIĆ
PROGRAM PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ
„SMARTSKILLS”
I ZREALIZUJĄ GO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025.

Nie zwlekaj!

Liczba szkół, które skorzystają z płatnego programu jest ograniczona.
Wypełnij formularz wstępnego zainteresowania, a opiekunowie ds. wdrożenia programu skontaktują się z Tobą w ciągu kilku dni roboczych.

Czy chcesz mądrze i skutecznie pomóc młodym, z którymi pracujesz na co dzień w szkole?

Każdego roku szkoła ma obowiązek zrealizowania z uczniami programu profilaktyczno-wychowawczego [ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59)]. Sięgnij po pierwszy w Polsce hybrydowy program profilaktyczny. Podejmujemy w nim tematykę o wiele szerszą niż wprowadzenie prawidłowych postaw wobec zachowań ryzykownych, związanych z przemocą rówieśniczą, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych czy technologii.

Profilaktyka zaczyna się o wiele wcześniej!

Program „Smartskills” porusza takie tematy jak:

Wszystko po to, by wzmocnić odporność psychiczną młodego człowieka na kryzys, pojawiający się w różnych sytuacjach. Może się on objawiać trudnościami w budowaniu bliskich i trwałych relacji, przyjmowaniem destrukcyjnych postaw i podejmowaniem zachowań, takich jak: przemoc, agresja, uzależnienia (w tym od technologii cyfrowych).

Skutkiem zaniedbań w rozwoju tych obszarów są m.in. stany depresyjne, czy coraz częstsze próby samobójcze uczniów.

to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne.

dziesięć 35-minutowych interaktywnych filmów

filmy inspirowane są klimatem YouTube’owych vlogów

2-1.svg

interaktywne anonimowe ankiety

dają uczniom możliwość szczerej refleksji na temat poruszany w trakcie zajęć - decyzja o ich wypełnieniu jest dobrowolna

podręcznik do programu

opracowany przez eksperta w dziedzinie profilaktyki - dr. Wiesława Poleszaka

platforma e-learningowa

za jej pomocą nauczyciele w prosty sposób realizują program w placówce

system informatyczny

pozwala na anonimowe wypełnianie przez uczniów ankiet diagnostycznych

W ramach programu „Smart Skills” oferujemy kompleksowe wsparcie, obejmujące nie tylko uczniów, ale również nauczycieli i rodziców:

wsparcie merytoryczne

dla nauczycieli - w postaci szkoleń z zakresu psychologii, psychiatrii, pedagogiki. Materiały obejmują m.in. tematykę:

• sygnałów świadczących o problemach w obszarze zdrowia psychicznego młodych ludzi,

• zaburzeń depresyjnych oraz wsparcia młodzieży w kontekście zapobiegania samobójstwom

szkolenie praktyczne

zaznajamiające z platformą programu; można je obejrzeć w dowolnym czasie i miejscu, ponieważ znajduje się na platformie internetowej

materiały dydaktyczne

dla nauczycieli - m.in. scenariusze lekcji o tematyce profilaktycznej; dla uczniów - karty pracy

wsparcie dla rodziców

szkolenie zachęcające do współpracy w realizacji programu „Dobry Temat” poprzez podejmowanie rozmów ze swoimi dziećmi w domu o tematach realizowanych w ramach programu

pakiety informacyjne

m.in. plakaty (3 szt. na szkołę) i broszury informacyjne (2 szt. na rodzinę)

ZAJRZYJ DO ŚRODKA I ZOBACZ FRAGMENTY NASZEGO PROGRAMU

fragment odcinka: Komunikacja
| Janek Mela

szkolenie dla nauczycieli o próbach samobójczych | psychiatra
dr n. med. Aleksandra Lewandowska

szkolenie dla rodziców | Janek Mela

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ PROGRAM
„SMART SKILLS”?

wartościowy

poruszający ważne tematy z punktu widzenia profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży

profesjonalny

od podstaw opracowany przez zespół ekspertów z dziedzin: psychologii, pedagogiki i profilaktyki

aktualny

bazujący na najnowszej wiedzy naukowej oraz zdiagnozowanych potrzebach młodych ludzi

gotowy do wdrożenia

w formie kompletnych materiałów dydaktycznych dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców, jak również rodziców

praktyczny

spójnie ułożony i łatwy do wdrożenia w Twojej szkole - również w formie ZDALNEJ/HYBRYDOWEJ

nowoczesny

oparty na angażujących formach i języku dostosowanym do grupy młodych odbiorców

sprawdzony

zrealizowany już przez 12 000 młodych ludzi w Polsce

efektywny

bazujący na dłuższym procesie pracy z młodzieżą, a nie na chwilowym impulsie do zmiany

bezpłatny

dla pierwszych 200 szkół, które zgłoszą się poprzez formularz rekrutacyjny i spełnią kryteria rekrutacji

NA PROGRAM “SMARTSKILLS” SKŁADA SIĘ 15 ODCINKÓW, KTÓRYCH TEMATYKA WYPOSAŻA UCZNIÓW W WIEDZĘ ORAZ NARZĘDZIA W ZAKRESIE:

zapobiegania uzależnieniom

-poznanie przyczyn i negatywnych skutków uzależnień, sposoby unikania sytuacji niebezpiecznych i świadome budowanie „ochrony” przed zachowaniami ryzykownymi, m.in. prowadzącymi do uwikłania w nałogi.

zarządzanie emocjami

-rozpoznawanie, rozumienie i radzenie sobie z emocjami, a także przeżywanie i konstruktywne wyrażanie ich.

komunikacji i porozumiewania się

-nauka typów i poziomów komunikacji, a także sposobów aktywnego słuchania i słyszenia potrzeb.

wzmacniania poczucia własnej wartości i akceptacji siebie

-poznanie filarów poczucia własnej wartości oraz rodzajów postaw względem akceptacji siebie i innych w grupie.

radzenia sobie z przemocą

-poznanie przyczyn i mądre reagowanie w sytuacjach wykluczania i przemocy rówieśniczej (zarówno w postaci cyberprzemocy, jak i przemocy relacyjnej).

współpracy w grupie rówieśniczej

-nauka budowania zdrowych relacji i określenia w klasie jej celu, norm, zasad i struktury.

wyznaczania celów

-zastosowanie m.in. metody SMART i wyznaczanie drogi do jej realizacji.

stawiania czoła wyzwaniom i rozwiązywania problemów

-poznanie metod radzenia sobie z problemami i opanowania stresu, a także wyposażenie młodych ludzi w umiejętności konstruktywnego rozwiązywania trudnych sytuacji.

POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW!

Wszystkie materiały programu „Smart Skills” powstają we współpracy z ekspertami z dziedzin: psychiatrii, psychologii, pedagogiki i profilaktyki.

AUTORZY TREŚCI PROGRAMU:

PROWADZĄCY SZKOLENIA:

AMBASADORZY:

Nie czekaj!

Już teraz zgłoś swoją szkołę do programu „Smart Skills”.

Wypełnij poniższy formularz wstępnego zainteresowania, a opiekunowie ds. wdrożenia programu skontaktują się z Tobą do kilku dni roboczych.

Polub i śledź nasz profil na Facebooku,

aby być na bieżąco z aktualnymi materiałami!

Fundacja Rozwoju Młodego Pokolenia

Rynek Główny 28
31-010 Kraków

NIP: 734 356 88 09
KRS: 0000774449

kontakt@programsmartskills.pl

577 700 914

*W roku szkolnym 2023/2024 200 szkół ponadpodstawowych ma możliwość bezpłatnej realizacji programu profilaktycznego „Dobry Temat”. Program „Dobry Temat 2022” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021- 2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, Moduł II. Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego.

Scroll to Top