PROO / NIW

Informujemy, że w latach 2022 – 2024 realizujemy projekt „Rozwój Fundacji Dobry Motyw” sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w kwocie 420 000 zł.

Jego celem jest:
  • opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju fundacji,
  • poprawa obsługi standardu działań statutowych,
  • opracowanie i wdrożenie rekomendowanego programu profilaktyki uniwersalnej Smart Skills,
  • kampania informacyjno-promocyjna działań fundacji.
Scroll to Top